College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Het CvB geeft samen met de directeuren van onze colleges en diensten sturing aan de dagelijkse werkzaamheden. Het CvB wordt gevormd door John van der Vegt (voorzitter) en Trudy Vos (lid).

John van der Vegt

voorzitter van het College van Bestuur

Trudy Vos

lid van het College van Bestuur

Directeuren centrale diensten

Communicatie & Marketing
Els van Riel-Smit

Educatieve Technologie & ICT
Roy Govers

Financiën, Studentenadministratie & Control
Ronald van de Munt

Huisvesting & Facilitaire Zaken
Frans Slingerland

Human Resources
Adrie Michels

Onderwijs & Kwaliteitszorg
Wilma Timmerije

Directeuren colleges

College voor Bouw & Vervoer
Jan Ooms

College voor Commercie & Ondernemen 
Fokke Veenstra

College voor Creatieve industrie & ICT 
Peter Weusthof

College voor Hospitality & Wellness
Erik Koldewijn

College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie
Marleen Abbes 

College voor Mens & Gezondheid
Han Zomer

College voor Onderwijs, Sport & Welzijn
Margo Koopman

College voor Technologie
Jos Toebes

College voor Zakelijke dienstverlening & Veiligheid
Ernest Nuijten

Centrale Studentenraad en Ondernemingsraad

Medewerkers en studenten kunnen meedenken en meepraten over en invloed uitoefenen op ons beleid. Dit hebben we geformaliseerd in een ondernemingsraad (OR) en een Centrale Studentenraad (CSR). Zij overleggen met het College van Bestuur over onderwerpen die voor medewerkers en studenten relevant zijn. De OR adviseert bij belangrijke organisatorische wijzigingen en heeft op bepaalde onderwerpen instemmingsbevoegdheid. De CSR wordt bijvoorbeeld betrokken bij besluiten over zaken die studenten aangaan, zoals schoolkosten, verhuizen van opleidingen en studiehandleidingen.

leden Ondernemingsraad

 • Han Hudepohl
 • Erwin Boonk
 • Wim de Lange
 • Evelien Bos
 • Heleen van Bussel
 • Pleuni Kalenkamp
 • Paul van Krevelen
 • Roderick van der Laan
 • Marly Haanen
 • Ryklof Dijkstra
 • Bert van de Pol
 • Klaas Woudstra
 • Geuko van Dijk
 • Mark ten Bos

Jurn Kranenburg

Voorzitter College voor Technologie

Marrèl Brus

Vicevoorzitter College voor Mens & Gezondheid

Zoë Voogd

Vertegenwoordiger College voor Onderwijs, Sport & Welzijn

Djordy Winselaar

Vertegenwoordiger College voor Onderwijs, Sport & Welzijn

Miranda Marcus

Vertegenwoordiger College voor Zakelijke dienstverlening & Veiligheid

Duncan Cohen

Vertegenwoordiger College voor Zakelijke dienstverlening & Veiligheid

Kasper Gras

Vertegenwoordiger College voor Commercie & Ondernemen

Fleur Slot

Vertegenwoordiger College voor Hospitality & Wellness

Thijs Bruinenberg

Vertegenwoordiger College voor Creatieve industrie & ICT

Rick Schartman

Vertegenwoordiger College voor Creatieve industrie & ICT

Eline Nijhuis

Vertegenwoordiger College voor Bouw & Vervoer

Noortje van der Wal

Vertegenwoordiger College voor Bouw & Vervoer

Winston Eijsink

Vertegenwoordiger College voor Technologie

governance